• PLATFORMAE-USŁUG I GIS
  • INFORMACJE DLAKLIENTA
  • WODA
  • ŚCIEKI
  • PRZETARGI

2013

28 Kwiecień 2013    

ZARZĄDZENIE NR 1
D
OT.
ZASAD PRZECHOWYWANIA ORAZ TRYBU UDOSTĘPNIANIA  ORGANOWI PODATKOWEMU LUB ORGANOWI KONTROLI SKARBOWEJ FAKTUR PRZESYŁANYCH  W FORMIE ELEKTRONICZNEJ


ZARZĄDZENIE NR 2
DOT. USTALENIE STAWKI  OPŁATY ZA WPROWADZENIE  NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
DO STACJI ZLEWNEJZARZĄDZENIE NR 3
DOT. AKTUALIZACJI REGULAMINU ORGANIZACYJNEGOZARZĄDZENIE NR 4
DOT. WYPADKU PRZY PRACYZARZĄDZENIE NR 5
DOT. POWOŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ W CELU WYBORU WYKONAWCY ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. OTYŃ W GMINIE OTYŃZARZĄDZENIE NR 6
DOT. POWOŁANIA PROKURENTA

 

 ZARZĄDZENIE NR 7
DOT. WPROWADZENIA NOWYCH KONT KSIĘGOWYCH DO EWIDENCJONOWANIA ZDARZEŃ GOSPODARCZYCHZARZĄDZENIE NR 8
  DOT. AKTUALIZACJI INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ

 

 ZARZĄDZENIE NR 9
DOT. POWOŁANIA PEŁNOMOCNIKA DS. REALIZACJI PROJEKTU ORAZ ZASTĘPCY PEŁNOMOCNIKA DS. REALIZACJI PN.
"GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA MIASTA NOWA SÓL I  GMIN OŚCIENNYCH - ETAP 2"

 

 ZARZĄDZENIE NR 10
DOT. POWOŁANIA ZESPOŁU POWYPADKOWEGO DO USTALENIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKUZARZĄDZENIE NR 11
DOT. POWOŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ W CELU WYŁONIENIA WYKONAWCY DLA ZADANIA BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ  I WODOCIĄGOWEJ W UL. TOPOLOWEJZARZĄDZENIE NR 12
DOT. POWOŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ W CELU WYBORU WYKONAWCY DLA USŁUGI INZYNIERA KONTRAKTU DLA PROJKETU
"GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA MIASTA NOWA SÓL I GMIN OŚCIENNYCH - ETAP 2"ZARZĄDZENIE NR 13
DOT. WYPADKU PRZY PRACYZARZĄDZENIE NR 14
DOT. POWIERZENIA JEDNOSTCE REALIZUJĄCEJ PROJEKT REALIZACJI PROJEKTU "GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA MIASTA NOWA SÓL I GMIN OŚCIENNYCH"ZARZĄDZENIE NR 15
DOT. POWOŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ W CELU WYBORU WYKONAWCY USŁUGI
PROMOCJA PROJEKTU - ETAP 2ZARZĄDZENIE NR 16
DOT. UTWORZENIA FUNDUSZU REKULTYWACYJNEGOZARZĄDZENIE NR 17
DOT. POWOŁANIA KOMISJI PRZYGOTOWUJĄCEJ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA BRAKOWANIE DOKUMENTÓWZARZĄDZENIE NR 18
DOT. WPROWADZENIA ZMIAN W WYKANIE PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

 

ZARZĄDZENIE NR 19
DOT. SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

 

ZARZĄDZENIE NR 20
DOT. POWOŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ W CELU WYBORU WYKONAWCY KONTRAKTU ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA CENTRALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - ETAP 2

 

ZARZĄDZENIE NR 21
DOT. POWOŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ W CELU WYBORU WYKONAWCY KONTRAKTU PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W NOWEJ SOLI

 

ZARZĄDZENIE NR 22
DOT. POWOŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ W CELU WYBORU WYKONAWCY KONTRAKTU WYKONANIE USŁUGI INZYNIERA KONTRAKTU DLA ROZSZERZENIA ZAKRESU RZECZOWEGO PROJEKTU PN GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA MIASTA NOWA SÓL I GMIN OŚCIENNYCH - ETAP 2

 

ZARZĄDZENIE NR 23
DOT. ZMIANY ZARZĄDZENIA NR 20/2013 DOTYCZĄCEGO POWOŁANIA KOMISJI PRZETRAGOWEJ W CELU WYBORU WYKONAWCY ZAMÓWIENIA PN ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA CENTRALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W NOWEJ SOLI - ETAP 2

 

 ZARZĄDZENIE NR 24
DOT. POWOŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ W CELU WYBORU WYKONAWCY KONTRAKTU UPORZĄDKOWANIE STYSTEMU KANALIZACJI W NOWEJ SOLI - ETAP 2

 

ZARZĄDZENIE NR 25
DOT. POWOŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ W CELU WYBORU WYKONAWCY ZAMÓWIENIA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ IV KWATERY SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W MIEJSCOWOŚCI KIEŁCZ GMINA NOWA SÓL

 

ZARZĄDZENIE NR 26
DOT. REGULAMINU UŻYTKOWANIA POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH MZGK


ZARZĄDZENIE NR 27
DOT. POWOŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ W CELU WYBORU WYKONAWCY ZADANIA "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE NOWA SÓL I OTYŃ" -ETAP 2

 

ZARZĄDZENIE NR 28
DOT. ZATWIERDZENIA PROCEDURY ALARMU EWAKUACYJNEGO

 

ZARZĄDZENIE NR 29
DOT. POWOŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ W CELU WYBORU WYKONAWCY ZAMÓWIENIA PN "ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z COŚ

 

ZARZĄDZENIE NR 30
DOT. PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI

 

ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA NR 30

PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH W TOKU

PROTOKÓŁ POTWIERDZENIA SALD NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ Z TYT. DOSTAW I USŁUG

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI KONTA NR 226 228 VAT NALICZONY, NALEŻNY

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI KONTA NR 640 ROZLICZENIE MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI SALDA KONTA 641 AKTYWA Z TYT. ODROCZONEGO PODATKU

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI SALDA KONTA NR 020 WNIP

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI SALDA KONTA NR 225 R Z BUDŻETAMI

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI SALDA KONTA NR 229

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI SALDA KONTA NR 231 R Z TYT. WYNAGRODZEŃ

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI SALDA KONTA NR 240 POZOSTAŁE R

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI SALDA KONTA NR 241 R ZWIĄZANE Z FS

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI SALDA KONTA NR 800 811 - KAPITAŁY WŁASNE

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI SALDA KONTA NR 840

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI SALDA KONTA NR 846 ROZLICZENIE MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI SALDA KONTA NR 851 FUNDUSZ SOCJALNY

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI SALDA KONTA NR 300 303 ROZLICZENIE ZAKUPU

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI SALDA KONTA NR 139 ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE

 

ANEKS DO ZARZĄDZENIA NR 30

 

ZARZĄDZENIE NR 31
DOT. POWOŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ W CELU WYŁONIENIA WYKONAWCY NA UDZIELENIE KREDYTU NA ETEP 2 PROJEKTU

 

ZARZĄDZENIE NR 32
DOT. POWOŁANIA ZESPOŁU POWYPADKOWEGO

 

ZARZĄDZENIE NR 33
DOT.WYPADKU PRZY PRACY

 

ZARZĄDZENIE NR 34
DOT.POWOŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ W CELU WYBORU WYKONAWCY ZAMÓWIENIA PN. "PRZETARG OFERTOWY NA WYKONANIE USŁUGI DOSTAWY MATERIAŁÓW DO REMONTÓW BIEŻĄCYCH I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ
"

 

ZARZĄDZENIE NR 35
DOT. POROZUMIENIA W SPRAWIE WPROWADZENIA ZMIENNYCH ROZKŁADÓW CZASU PRACY

 

ZARZĄDZENIE NR 36
DOT. WPROWADZENIA ANEKSU NR 2 DO REGULAMINU PRACY

 

ZARZĄDZENIE NR 37
DOT.PRZEKAZANIA DAROWIZNY NA RZECZ SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMNIKA BOHATEROM WALK O POLSKĘ W NOWEJ SOLI

 

ZARZĄDZENIE NR 38
DOT.POWOŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ W CELU WYBORU WYKONAWCY ZAMÓWIENIA PN " CYKLICZNE DOSTAWY PALIWA - OLEJU NAPĘDOWEGO"

 

ZARZĄDZENIE NR 39
DOT.POWOŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ W CELU WYBORU WYKONAWCY PN. "PRZETARG OFERTOWY SEKTOROWY NA WYKONANIE BADAŃ I ANALIZ LABORATORYJNYCH WODY, POPŁUCZYN, ŚCIEKÓW, OSADÓW ŚCIEKOWYCH I GRUNTU, ANALIZ SKRATEK I SPORZĄDZANIE PODSTAWOWEJ CHARAKTERYSTYKI ODPADU ORAZ ANALIZ ZAWARTOSCI PIASKOWNIKA

 

ZARZĄDZENIE NR 40
DOT. POWOŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ  W CELU WYBORU WYKONAWCY ZAMÓWIENIA PN. " PRZETARG OFERTOWY SEKTOROWY NA SUKCESYWNE DOSTAWY WODOMIERZY"

 

ZARZĄDZENIE NR 41
DOT. POWOŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ W CELU WYBORU WYKONAWCY ZAMÓWIENIA PN. " BIEŻĄCA OBSŁUGA BANKOWA ZAMAWIAJĄCEGO PRZEZ OKRES 4 LAT"

 

ANEKS NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 5 Z 2005R.

DOT. ZMIANY KWOTY REFUNDACJI ZA ZAKUP OKULARÓW

 

 KONIEC ROKU 2013

 

 


 

 

 

Biuletyn Infromacji Publicznej (BIP)
Facebook
NEWSLETTER
zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.