• PLATFORMAE-USŁUG I GIS
 • INFORMACJE DLAKLIENTA
 • WODA
 • ŚCIEKI
 • PRZETARGI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

23 Wrzesień 2020    

Deklaracja dostępności dla strony www.przetargi.mzgkns.pl

 

Deklaracja Dostępności

 

Wstęp Deklaracji

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli  www.przetargi.mzgkns.pl

 

Daty publikacji i aktualizacji

 Data publikacji strony internetowej: 2009-03-20. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2009-03-20

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Dokumenty umieszczone na stronie nie są sformatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Zostały opublikowane przed wejściem w życie Ustawy.
 • Strona nie posiada ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami jak podwyższony kontrast czy powiększanie czcionki.
 • Nawigacja po stronie tylko za pomocą klawiatury nie działa poprawnie.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

 Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. W Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli  do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczona została Agnieszka Zagajewska, e-mail: a.zagajewska@mzgkns.pl. telefon: 68 478 51 14. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Główna Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli przy ul. Konstruktorów 2 w Nowej Soli.

Budynek jest łatwo dostępny i widoczny dla Klientów, ponieważ jest zlokalizowany przy głównej ulicy. Do budynku prowadzi jedno wejście główne. Przed budynkiem na wprost wejścia znajduje się wyraźnie oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na drodze od parkingu do wejścia głównego nie występują żadne przeszkody utrudniające dojazd. W celu dostania się do holu głównego, w którym znajduje się Biuro Obsługi Klienta należy pokonać dwie przegrody w postaci drzwi, które nie są otwierane automatycznie. Budynek posiada dwie kondygnacje. W budynku brak barier poziomych dla Klientów. Na parterze bezpośrednio po wejściu do holu zlokalizowane jest Biuro Obsługi Klienta co umożliwia załatwienie wszystkich spraw na najniższej kondygnacji bez konieczności pokonywania barier pionowych w postaci schodów. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze na końcu korytarza na wprost wejścia głównego. W budynku brak windy. Przy Biurze Obsługi Klienta znajduje się dzwonek. Uruchomienie dzwonka wywołuje pracownika Spółki, który udzieli pomocy bądź skontaktuje z konkretną osobą odpowiedzialną za sprawę interesanta.  Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Po lewej stronie przy wejściu do holu znajduje się tablica informacyjna z rozkładem pomieszczeń. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Nie ma informacji głosowych. W budynku znajduje się pętla indukcyjna. Usługa video-tłumacza zostanie udostępniona do końca 2020 r.

 • Kontakt
 • Przetargi
 • Regulamin przetargowy
 • Przetargi
 • DEKLARACJADOSTĘPNOŚCI
Biuletyn Infromacji Publicznej (BIP)
Facebook
NEWSLETTER
zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.