• PLATFORMAE-USŁUG I GIS
 • INFORMACJE DLAKLIENTA
 • WODA
 • ŚCIEKI
 • PRZETARGI

Przedmiot działalności

12 Luty 2013    

Przedmiot działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. szczegółowo zawarty został w Akcie założycielskim spółki i należą do nich głównie:


a)  pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z),

b)  odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z),

c)  gospodarowanie odpadami (38.11.Z, 39.00.Z),

d)  wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie budowy rurociągów przesyłowych i sieci (42.21.Z),

e)  wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych.

 

Pozostały zakres przedmiotowy działalności wynikający z Aktu założycielskiego spółki

 

LPKODPRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
 1 38.11.Zzbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 2 38.12.Zzbieranie odpadów niebezpiecznych
 3 38.21.Zobróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 4 38.22.Zprzetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
 5 39.00.Zdziałalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
 6 96.03.Zpogrzeby i działalność pokrewna
 7 96.09.Zpozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
 8 38.32.Zodzysk surowców z materiałów segregowanych
 9 38.31.Zdemontaż wyrobów zużytych
 10 35.11.Zwytwarzanie energii elektrycznej
 11 35.13.Zdystrybucja energii elektrycznej
 12 35.14.Zhandel energią elektryczną
 13 35.21.Zwytwarzanie paliw gazowych
 14 35.22.Zdystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
 15 35.23.Zhandel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
 16 35.30.Zwytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 17 42.21.Zroboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 18 42.22.Zroboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 19 42.99.Zroboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 20 43.99.Zpozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 2143.22.Zwykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 22 43.29.Zwykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 2346.73.Zsprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 2446.75.Zsprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 25 46.77.Zsprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 26 46.90.Zsprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 27 47.52.Zsprzedaż detaliczna  drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 28 93.13.Zdziałalność obiektów służących poprawie fizycznej
 2993.19.Zpozostała działalność związana ze sportem
 3093.21.Zdziałalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 3193.29.Zpozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 3296.04.Zdziałałność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
 3373.12.Cpośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)
 34 73.12.Dpośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
 35 47.78.Zsprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
36 49.41.Ztransport drogowy towarów
37 77.32.Zwynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 38 77.39.Zwynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
 39 71.11.Zdziałalność w zakresie architektury
 4071.12.Zdziałalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 41 71.20.Abadania i analizy związane z jakością żywności
 42 71.20.Bpozostałe badania i analizy techniczne
 4381.30.Zdziałalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 4401.11.Zuprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona z wyłączeniem ryżu
 4516.29.Zprodukcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
 46 68.20.Zwynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 4781.29.Zpozostałe sprzątanie
 4893.11.Zdziałalność obiektów sportowych
 50 93.12.Zdziałalność klubów sportowych

 

Poza przedmiotem działalności określonym w Akcie założycielskim spółka oferuje szeroki zakres usług dodatkowych takich jak:

 

               USŁUGI DROGOWE

USŁUGI NA SIECI WOD-KAN

          USŁUGI LABORATORYJNE

 • odtwarzanie nawierzchni jezdni asfaltowych,
 • odtwarzanie i budowa placów postojowych, chodników itp.,
 • wykopy ręczne i mehaniczne,
 • oznakowanie poziome i pionowe,
 • remonty infrastruktury drogowej:
 • mosty, przepusty, rowy
 • roboty budowlane oraz remontowe sieci wodno-kanalizacyjnej,
 • czyszczenie i udrażnianie sieci kanalizacyjnych i deszczowych,
 • usuwanie awarii na sieciach i instalacjach wodno-kanalizacyjnych,
 • montaż i wymiana wodomierzy i urządzeń pomiarowych
 • wykonujemy badania fizykochemiczne wody i ścieków 


 

 

Biuletyn Infromacji Publicznej (BIP)
Facebook
NEWSLETTER
zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.