• PLATFORMAE-USŁUG I GIS
  • INFORMACJE DLAKLIENTA
  • WODA
  • ŚCIEKI
  • PRZETARGI

Aktualności

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

   
24 Marzec 2014
sdw2014
 

22 marca obchodziliśmy po raz dwudziesty SWIATOWY DZIEŃ WODY.  Obchody Światowego Dnia Wody zaproponowano w Agendzie 21 Międzynarodowej Konferencji Narodów Zjednoczonych w 1992 r. w Rio de Janeiro Środowisko i Rozwój. Propozycja ta była uzasadniona tym, że woda staje się coraz bardziej istotnym elementem środowiska oraz warunkiem rozwoju gospodarczego i społecznego świata. Wszystkie kraje należące do Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęły propozycję obchodzenia Dnia Wody i ustalono, że będzie to w dniu 22 marca. Obchody te będą się odbywały pod wybranym na ten rok hasłem świadczącym o ważności tego problemu w życiu społecznym i gospodarczym.

 

Po raz pierwszy Światowy Dzień Wody (ŚDW) obchodzony był 22 marca 1994 r. pod hasłem: Dbałość o nasze zasoby wodne leży w interesie każdego człowieka.Mimo upływu dwudziestu lat hasło to jest nadal aktualne i zyskuje coraz większe znaczenie. Celem ŚDW jest ciągłe zwracanie uwagi społeczeństwom, politykom i decydentom, że woda jest niezbędna do życia wszelkich istot na kuli ziemskiej, egzystencji świata roślinnego i działalności gospodarczej. Należy, również uświadamiać wszystkich, że zasoby wodne są ograniczone oraz muszą być szczególnie chronione i należycie wykorzystywane, ale przede wszystkim, ze wody nie można marnować.
Wybrane na dany rok hasło poświęcone było istotnemu problemowi związanemu z szeroko pojętą gospodarką wodną Nie oznacza to, że zasygnalizowany problem zostanie rozwiązany w najbliszych latach. Chodziło jednak o to, aby zwrócić na niego uwagę i wskazać, że jest on niezwykle istotny oraz przedstawić sposoby jego realizacji. ŚDW 2014 po raz pierwszy dotyczył nie tylko wody, lecz i energii, która staje się również tak jak woda niezwykle istotnym czynnikiem rozwoju społecznego i gospodarczego świata. Nośnikiem energii o szczególnym znaczeniu staje się energia elektryczna. Przerwy w jej dostawie powodują obecnie kompletny paraliż naszego życia. Woda i energia są ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie zależne. Wytwarzanie energii i jej przesył oraz magazynowanie wymaga wykorzystania zasobów wodnych szczególnie w elektrowniach wodnych, elektrowniach cieplnych klasycznych i jądrowych oraz przy wydobyciu wielu surowców energetycznych. Obecnie około 8% wytworzonej energii elektrycznej jest wykorzystane na pompowanie, uzdatnianie, oczyszczanie i przesyłanie wody do różnych użytkowników (ludność, przemysł, energetyka, rolnictwo).
 
 
 
Tekst artykułu oraz logo zaczerpnięto ze strony Komitetu Gospodarki Wodnej
Biuletyn Infromacji Publicznej (BIP)
Facebook
NEWSLETTER
zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.