• PLATFORMAE-USŁUG I GIS
  • INFORMACJE DLAKLIENTA
  • WODA
  • ŚCIEKI
  • PRZETARGI

Aktualności

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

   
17 Grudzień 2013

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Nowej Soli  zawiadamia,  że:

 na okres od dnia 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.

zostaje przedłużony czas obowiązywania dotychczasowych

   TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I  ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW                                                                                                                          

 

na mocy uchwały nr LI/368/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 listopada 2013r.na terenie:

  • Gminy Nowa Sól – Miasto w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków,
  • Gminy Nowa Sól w miejscowościach: Ciepielów, Nowe Żabno – w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz w miejscowościach Rudno, Kiełcz, Wrociszów, Lubieszów, Ciepielów, Nowe Żabno – w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków,
  • Gminy Otyń w miejscowościach: Modrzyca, Otyń – w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

 

 Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

 

   

 

   Taryfowa grupa odbiorców usług

 

 

Cena zł/m3

 

Stawka opłaty abonamentowej zł/punkt poboru/okres rozliczeniowy

netto

brutto

netto

brutto

1

2

3

4

5

Grupa W1. Gospodarstwa domowe w rozliczeniach na podstawie wskazań wodomierza głównego co miesiąc

3,04

3,28

15,86

17,13

Grupa W2. Gospodarstwa domowe w rozliczeniach na podstawie wskazań wodomierza głównego co 3 miesiące

3,04

3,28

19,57

21,14

Grupa W3. Gospodarstwa domowe w rozliczeniach na podstawie wskazań wodomierza głównego co 6 miesięcy

3,04

3,28

25,14

27,15

Grupa W4.Przemysł spożywczy i farmakologiczny w rozliczeniach na podstawie wskazań wodomierza głównego co miesiąc

3,04

3,28

15,86

17,13

Grupa W5.Przemysł spożywczy i farmakologiczny w rozliczeniach na podstawie wskazań wodomierza głównego co 3 miesiące

3,04

3,28

19,57

21,14

Grupa W6.
Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę w rozliczeniach na podstawie wskazań wodomierza głównego co miesiąc

3,04

3,28

15,86

17,13

Grupa W7.
Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę w rozliczeniach na podstawie wskazań wodomierza głównego co 3 miesiące

3,04

3,28

19,57

21,14

Grupa W8.
Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę w rozliczeniach na podstawie wskazań wodomierza głównego co 6 miesięcy

3,04

3,28

25,14

27,15

Grupa W9.
Odbiorcy w lokalach wielolokalowych i gospodarstwa domowe rozliczane wg wskazań wodomierza dodatkowego co miesiąc

3,04

3,28

3,90

4,21

Grupa W10.
Odbiorcy w lokalach wielolokalowych i gospodarstwa domowe rozliczane wg wskazań wodomierza dodatkowego co 3  miesiące

3,04

3,28

3,90

4,21

Grupa W11. Odbiorcy w lokalach wielolokalowych i gospodarstwa domowe rozliczane wg wskazań wodomierza dodatkowego co  6 miesięcy

3,04

3,28

3,90

4,21

Grupa W12. Przemysł spożywczyi farmakologiczny w rozliczeniach na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego co miesiąc

3,04

3,28

3,90

4,21

Grupa W13. Przemysł spożywczy i farmakologiczny w rozliczeniach na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego co 3 miesiące

3,04

3,28

3,90

4,21

Grupa W14.
Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę w rozliczeniach na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego co miesiąc

3,04

3,28

3,90

4,21

Grupa W15.
Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę w rozliczeniach na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego co 3 miesiące

3,04

3,28

3,90

4,21

Grupa W16.
Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę w rozliczeniach na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego co 6 miesięcy

3,04

3,28

3,90

4,21

 

Przy rozliczeniach  za dostarczoną  wodę  obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się:

» z ceny wyrażonej w zł/m3 dostarczonej wody,

» ze stawki opłaty abonamentowej, płaconej za każdy okres rozliczeniowy bez względu na faktyczną ilość pobranej wody. Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w zł/punkt poboru/okres rozliczeniowy. Stawka opłaty abonamentowej dotyczy każdej nieruchomości wyposażonej w wodomierz główny, wodomierz w budynku w lokalu wielolokalowym, wodomierz dodatkowy, bez względu na to, że kilka nieruchomości jest w posiadaniu jednego odbiorcy usług.

 

Tabela 2.  Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

 

 

      Taryfowa grupa odbiorców usług

 

 

 

 

Cena zł/m3

 

Stawka opłaty abonamentowej zł/punkt poboru/okres rozliczeniowy

 

netto

brutto

netto

brutto

1

2

3

4

5

Grupa Ś1. Gospodarstwa domowe w rozliczeniach na podstawie wskazań wodomierza głównego lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody co miesiąc

7,25

7,83

15,39

16,62

Grupa Ś2. Gospodarstwa domowe w rozliczeniach na podstawie wskazań wodomierza głównego lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody co 3 miesiące

7,25

7,83

38,38

41,45

Grupa Ś3. Gospodarstwa domowe w rozliczeniach na podstawie wskazań wodomierza głównego lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody co 6 miesięcy

7,25

7,83

72,86

78,69

Grupa Ś4. Przemysł spożywczy i farmakologiczny w rozliczeniach na podstawie wskazań wodomierza głównego lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody co miesiąc

7,25

7,83

15,39

16,62

Grupa Ś5. Przemysł spożywczy i farmakologiczny w rozliczeniach na podstawie wskazań wodomierza głównego lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody co 3 miesiące

7,25

7,83

38,38

41,45

Grupa Ś6. Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków w rozliczeniach na podstawie wskazań wodomierza głównego lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody co miesiąc

7,25

7,83

15,39

16,62

Grupa Ś7. Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków w rozliczeniach na podstawie wskazań wodomierza głównego lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody co 3 miesiące

7,25

7,83

38,38

41,45

 

Przy rozliczeniach  za odprowadzone  ścieki  obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się:

» z ceny wyrażonej w zł/m3 odprowadzonych ścieków,

» ze stawki opłaty abonamentowej, płaconej za każdy okres rozliczeniowy, w rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków, ustalonej na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego, urządzenia pomiarowego lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody. Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w zł/punkt poboru/okres rozliczeniowy.

 

* Do cen i stawek opłat netto, określonych w kolumnach 2 i 4 w tabelach 1 i 2 doliczono  obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z § 2 pkt 9-11 rozporządzenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawka podatku VAT wynosi 8%.

 

Tabela 3. Wysokość stawki opłaty za przyłączenie do urządzeń wod– kan

 

WyszczególnienieStawkaJednostka miary
 nettobrutto 
1234
stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń
wodno-kanalizacyjnych
149,82161,80zł/odbiór przyłącza

 

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Spółki, wyrażona jest w złotych za odbiór przyłącza. Opłata ta pobierana jest jednorazowo i wynika ona z bezpośrednich kosztów odbioru technicznego przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego wybudowanego przez odbiorcę usług.

 

Tabela 4. Jednostkowe stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych
do urządzeń kanalizacyjnych Spółki

 

 Numer kategorii

Nazwa wskaźnika

Wartości dopuszczalne stężeń zanieczyszczeń  w ściekach przemysłowych zrzucanych do urządzeń kanalizacyjnych (kg/m3)

Cena w zł/kg

netto

brutto

0

1

2

3

4

I

BZT5

1,2

2,50

2,70

II

CHZT

2,75

1,27

1,37

III

Fosfor ogólny

0,02

107,50

116,10

IV

Zawiesina ogólna

0,6

2,58

2,79

 

W tabeli 4 zestawione są wysokości stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Spółki. Stawki opłat będą miały zastosowanie w przypadku przekroczeń parametrów jakości i stanu ścieków, określonych w umowie na odprowadzanie ścieków.

 

**Do stawek opłat określonych w taryfie w tabeli 3 kolumnie 2 i w tabeli 4 w kolumnie 3 doliczono podatek od towarów i usług (VAT).Stawka podatku VAT wynosi 8%

 

  

 

Biuletyn Infromacji Publicznej (BIP)
Facebook
NEWSLETTER
zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.