• PLATFORMAE-USŁUG I GIS
  • INFORMACJE DLAKLIENTA
  • WODA
  • ŚCIEKI
  • PRZETARGI

Aktualności

TROCHĘ O ŚCIEKACH I KANALIZACJI

   
13 Sierpień 2013

      

Kiedy odkręcamy kran lub opróżniamy muszlę klozetową, rzadko zastanawiamy się nad tym, jakie są dalsze losy wody, której przed chwilą użyliśmy. Nie zaprzątamy sobie po prostu tym głowy. To, że nie toniemy w ściekach, zawdzięczamy systemowi kanalizacji miejskiej i złożonym procesom oczyszczania. Zanim jednak prześledzimy, co dzieje się z usuwanymi przez nas nieczystościami, zwrócmy uwagę na same ścieki. Jest ich kilka rodzajów:

 

 

ŚCIEKI BYTOWE- powstają w gospodarstwach domowych i obiektach użyteczności publicznej; jest to zużyta woda odpływająca do kanałów z umywalni, łaźni, kuchni, pralni i toalet.

ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE - powstają w różnorodnych procesach produkcyjnych i są szczególnie uciążliwe dla środowiska; można podzielić je na podgrupy np na stosunkowo łatwo biodegradowalne ścieki przemysłu spożywczego, czy bardzo toksyczne ścieki przemysłu ciężkiego.

WODY OPADOWE - deszczówka i wody roztopowe to też ścieki, gdyż zazwyczaj są one zanieczyszczone materiałami mineralnymi (pyły, piasek, sól) czy substancjami ropopochodnymi (oleje, smary, benzyna).

WODY INFILTRACYJNE I DRENAŻOWE - to wody pochodzące z odwodnienia terenu, które dostają się do kanalizacji w sposób celowy lub przypadkowy, chociażby przez otwory włazów ulicznych.

ŚCIEKI KOMUNALNE - stanowią mieszaninę ścieków bytowych, niewymagających specjalnego oczyszczenia ścieków przemysłowych oraz wód opadowych, infiltracyjnych i drenażowych; ścieki te w ogólnej swej masie zawierają przede wszytskim wodę.

W skupiskach miejskich mogą wystepować wszystkie rodzaje zaprezentowanych powyżej ścieków, a ich ilość, skład i sposób uzdatniania zależą od wielu czynników. Między innymi od populacji miasta jego uprzemysłowienia, stopnia skanalizowania oraz rodzaju kanalizacji.

 

KANALIZACJA

 

Kanalizację, ze względu na sposób transportu ścieków do oczyszczalni, możemy podzielić na ogólnospławną, rozdzielczą, grawitacyjną, ciśnieniową i podciśnieniową.

 

KANALIZACJA OGÓLNOSPŁAWNA - ścieki komunalno-bytowe oraz wody opadowe płyną wspólnym kanałem.

KANALIZACJA ROZDZIELCZA - ścieki i wody deszczowe są odprowadzane oddzielnymi kolektorami. Z deszczówki  w piaskownikach usuwa się substancje mineralne, a w seperatorach związki ropopochodne. Oczyszczone w ten sposób wody opadowe trafiają do rzeki lub innego zbiornika. Natomiast ścieki komunalne kanałami sanitarnymi trafiają do oczyszczalni ścieków.

KANALIZACJA GRAWITACYJNA - oczyszczalnia połozona jest w najnizszym punkcie sieci kanalizacyjnej, a ścieki spływają do niej pod wpływem przyciągania ziemskiego.

KANALIZACJA CIŚNIENIOWA - ścieki spływają z danego obszaru do przepompowni, a z niej przetłaczane są dalej. Przepływają przez kanał tłoczny, w którego zakończeniu, czyli studni rozprężnej, dochodzi do wyrównania ciśnień. W przepompowniach starszej generacji ścieki trafiają najpierw do komory zbiorczej. Gdy zostanie już napełniona następuje proces przepompowywania. Dziś coraz częściej miejsce starych przepompowni zajmują tłocznie. Ścieki są w nich przepychane za pomocą sprężarek lub pomp.

KANALIZACJA PODCIŚNIENIOWA - specyficzny rodzaj kanalizacji stosowany w terenie o zróznicowanym ukształtowaniu podłożu, wykluczającym stosowanie kanałów głęboko usytuowanych, np w górach. Jest realizowana jako zespół kanałów, w których za pomocą przepompowni utrzymuje się stałe podciśnienie w sieci. W tym rozwiązaniu, nieczystości, np z toalety w domku jednorodzinnym, trafiaja do studzienki, skąd są odsysane i podciśnieniowo przesyłane do oczyszczalni.

 Źródło tekstu: Skarby ziemi -woda. Skąd się bierze woda w krainie - pod redakcją Antoniego Bochena


Biuletyn Infromacji Publicznej (BIP)
Facebook
NEWSLETTER
zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.