• PLATFORMAE-USŁUG I GIS
  • INFORMACJE DLAKLIENTA
  • WODA
  • ŚCIEKI
  • PRZETARGI

Ekspertyza wodomierza

12 Luty 2013    

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej na wniosek Odbiorcy, jak również z własnej inicjatywy, zleca wykonanie ekspertyzy wodomierza głównego. Zdjęcie wodomierza do ekspertyzy, celem sprawdzenia prawidłowości jego działania następuje w obecności obu stron. Zostaje to potwierdzone pismem przez przedstawicieli stron. Zdjęty wodomierz w obecności stron zostaje zapakowany i oddany do ekspertyzy.

W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej przez Odbiorcę usług niesprawności wodomierza, pokrywa on koszty ekspertyzy.

W przypadku, gdy w wyniku ekspertyzy stwierdzona zostanie niesprawność wodomierza (wykryty błąd wskazań przekracza dopuszczalny błąd obiegowy), ilość faktycznie pobranej przez Odbiorcę wody ustala się korygując ilość wskazaną przez wodomierz w dół lub w górę odpowiednio do średniej wyników ekspertyzy. Korekty dokonuje się od daty wystąpienia nierzetelnego pomiaru, a jeżeli ustalenie tej daty nie jest możliwe, od daty ostatniego odczytu wodomierza.

 

W celu zlecenia usługi ekspertyzy wodomierza, prosimy wypełnić wniosek  (kliknij aby pobrać druk) ,który należy wysłać na adres siedziby głównej lub złożyć osobiście w Sekretariacie. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Działem Sieci wodno-kanalizacyjnej pod numerami telefonów:

  • 68 478 51 28, 
  • 68 478 51 29,

lub prosimy o kontakt osobisty w siedzibie firmy przy ul. Konstruktorów 2, pokój nr 1.

 

Biuletyn Infromacji Publicznej (BIP)
Facebook
NEWSLETTER
zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.