• PLATFORMAE-USŁUG I GIS
  • INFORMACJE DLAKLIENTA
  • WODA
  • ŚCIEKI
  • PRZETARGI

FORMULARZE

29 Sierpień 2013    

F 01A WYKAZ PROCEDUR SZJ

F 01B WYKAZ PROCEDUR WEWNĘTRZNYCH

F 02 A WYKAZ INSTRUKCJI SZJ

F 02 B WKAZ INSTRUKCJI WEWNĘTRZNYCH

F 03 A WYKAZ FORMULARZY SZJ

F 03 B WYKAZ FORMULARZY WEWNĘTRZNYCH

F 04 WYKAZ AKTUALNYCH AKTÓW PRAWNYCH

F 05 EWIDENCJA REGULACJI WEWNĘTRZNYCH

F 06 REJESTR NADZOROWANYCH UDOKUMENTOWANYCH INFORMACJI DOT. JAKOŚCI

F 07 PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU SZJ

F 08 PLAN SZKOLEŃ

F 09 ANKIETA "OCENA SZKOLEŃ"

F 10 PLAN PRZEGLĄDÓW / REMONTÓW

F 11 PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDU / REMONTU

F 12 LISTA SPRAWDZAJĄCA

F 13 LISTA KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW

F 13 A LISTA KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW /PRIORYTETOWYCH/

F 14 LISTA ZDYSKWALIKOWANYCH DOSTAWCÓW

F 15 REJESTR SZKOLEŃ W ROKU

F 17 ANKIETA DO POMIARU ZADOWOLENIA KLIENTA

F 18 HARMONOGRAM AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH NA DANY ROK

F 19 PROTOKÓŁ NIEZGODNOŚCI

F 20 RAPORT Z AUDITU

F 21 PLAN DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH PODEJMOWANYCH W PRZYPADKU POGORSZENIA JAKOŚCI WODY

F 22 REJESTR REKLAMACJI

F 23 PLAN DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH PODEJMOWANYCH W PRZYPADKU POGORSZENIA JAKOŚCI ŚCIEKÓW

F 23 A  DZIAŁANIA PODEJMOWANE W ZALEŻNOŚCI OD LICZEBNOŚCI BAKTERII NITKOWATYCH

F 24 REJESTR DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH

F 25 REJESTR ODSTĘPSTW

F 26 PROTOKÓŁ POBRANIA PRÓBEK

F 27 KARTA BADAŃ

F 28 REJESTR PRÓBEK

F 29 A SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY

F 29 B SPRAWOZDANIE Z BADAŃ ŚCIEKÓW

F 30 ZBIORCZY REJESTR WYNIKÓW ANALIZ

F 31 OŚWIADCZENIE

F 32 PROGRAM STEROWANIA JAKOŚCIĄ

F 33 REJESTR GOŚCI

F 34 ANKIETA - LABORATORIUM

F 35 WYKAZ SPRZĘTU POMIAROWEGO

F 36 PROGRAM WZORCOWANIA, SPRAWDZANIA  OKRESOWEGO, KONSERWACJI I LEGALIZACJI WYPOSAŻENIA Gr. I

F 37 HARMONOGRAM WZORCOWANIA, SPRAWDZANIA OKRSOWEGO, KONSERWACJI I LEGALIZACJI WYPOSAŻENIA Gr. I

F 38 KARTA WZORCOWANIA, SPRAWDZANIA OKRESOWEGO I LEGALIZACJI

F 39 KARTA SPRZĘTU

F 40 KARTA NAPRAW, MODYFIKACJI KONSERWACJI

F 41 WYKAZ WZORCÓW I CERTYFIKOWANYCH MATERIAŁÓW Gr. II

F 42 KARTA CHEMICZNEGO WZORCOWANIA ANALITYCZNEGO

F 43 WYKAZ SPRZĘTU POMOCNICZEGO GR III

F 44 PROGRAM SPRAWDZENIA OKRESOWEGO KONSERWACJI WYPOSAŻENIA GR. III

F 45 HARMONOGRAM SPRAWDZANIA OKRESOWEGO  I KONSERWACJI Gr. III

F 46 WYKAZ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO GR. IV

F 47 KARTA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

F 48 WYKAZ NACZYŃ POMIAROWYCH GR. V

F 49 PROGRAM WZORCOWANIA, SPRAWDZANIA OKRESOWEGO, KONSERWACJI I LEGALIZACJI WYPOSAŻENIA Gr. V

F 50 WYKAZ MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH GR. VI

F 51 PROGRAM SPRAWDZANIA OKRESOWEGO WYPOSAŻENIA Gr. VI

F 52 KARTA MATERIAŁU POMOCNICZEGO

F 53 PROTOKÓŁ Z AWARII WOD-KAN

F 54 PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO I PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI

F 55 ZAPOTRZEBOWANIE NA ZAKUP MATERIAŁÓW / CZĘŚCI, USŁUG

F 56 ZAMÓWIENIE ZEWNĘTRZNE

F 57 WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

F 58 WZÓR UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

F 59 WNIOSEK O PRZYŁĄCZENIE NIERUCHOMOŚCI DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ

F 60 ZLECENIE ZAKUPU WODOMIERZA

F 61 PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SIECI / PRZYŁĄCZY

F 61A PROTOKÓŁ WŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI

F 62 ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI

F 63 SPRAWOZDANIE DOBOWE Z PRODUKCJI WODY PRZEZ SUW - 1

F 64 HARMONOGRAM BADAŃ LABORATORYJNYCH ŚCIEKÓW

F 65 RAPORT ZMIANOWY

F 66 WYKAZ NORM

F 67 FORMULARZ REKLAMACYJNY

F 67A FORMULARZ REKLAMACYJNY

F 69 KSIĄŻKA KONTROLI TECHNOLOGICZNEJ

F 70 REJESTR PEŁNOMOCNICTW I UPOWAŻNIEŃ

F 71 WYKAZ KONTROLI

F 72 EWIDENCJA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW I WYDANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

F 73 EWIDENCJA DOKONANYCH ODBIORÓW TECHNICZNYCH

F 74 ZLECENIE MONTAŻU WODOMIERZA

F 75 INFORMACJA O NIEZBĘDNYCH DOKUMENTACH DO ZAWARCIA UMOWY

F 76 EWIDENCJA PŁUKANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ

F 77 HARMONOGRAM KONTROLI POBIERANIA PRÓBEK

F 78 PROGRAM KONTROLI POBIERANIA PRÓBEK

F 80 KONTROLA POBIERANIA PRÓBEK

F 81 PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA DOZOWNIKA BIURETY CYFROWEJ

F 82 PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA MIKROPIPETY

F 83 PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA ROZKŁ. TEMP.

F 84 PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA OKRESOWEGO DEMINERALIZATORA

F 85 PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA OKRESOWEGO TERMOMETRU

F 86 PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA I KALIBRACJI MĘTNOŚCIOMIERZA

F 87 PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA BIEŻĄCEGO WAGI

F 88 PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA OKRESOWEGO WAGI

F 89 PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA I KALIBRACJI MIERNIKA PH

F 90 PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA I KALIBRACJI KONDUKTOMETRU

F 91 PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA BIURETY SZKLANEJ

F 92 PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA NACZYŃ POMIAROWYCH

F 93 PLAN UCZESTNICTWA LAB. W PT-ILC

F 94 PLAN AUDITU WEWNĘTRZNEGO

F 95 WYKAZ AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH

F 96 ZLECENIE WYKONANIA BADAŃ LABORATORYJNYCH

F 97 WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY

F 98 WNIOSEK O ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY

F 99 WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH MONTAŻU DODATKOWEGO WODOMIERZA DO POMIARU ILOŚCI WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ

F 100 WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH MONTAŻU WODOMIERZA DODATKOWEGO

F 101 ZGŁOSZENIE ODBIORU TECHNICZNEGO

F 103 REJESTR RYZYK

F 103 A  REJESTR RYZYK (WARIANT A)

F 103 B REJESTR RYZYK (WARIANT B)

F 104 ZLECENIE WYKONANIA DODATKOWYCH BADAŃ DLA KLIENTA WEWNĘTRZNEGO

F 105  ZGŁOSZENIE ZGODY NA E-FAKTURĘ

F 106 BIEŻĄCE ANALIZY COŚ

 


 

 

 

 

 

Biuletyn Infromacji Publicznej (BIP)
Facebook
NEWSLETTER
zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.