• PLATFORMAE-USŁUG I GIS
  • INFORMACJE DLAKLIENTA
  • WODA
  • ŚCIEKI
  • PRZETARGI

Jakość wody z okresu od 01.01.2014 do30.09.2014

23 Październik 2014    

Średnie ważone parametrów jakości uzdatnionej wody dostarczonej do sieci wodociągowej (na wyjściu ze stacji uzdatniania wody) dla Stacji Uzdatniania Wody nr 1 w Nowej Soli z okresu od dnia 01.01.2014 do dnia 30.09.2014 roku.

 

Parametr

 Jednostka

 Norma Polska

Norma WHO 

Norma Dyrektywa UE 98/83/EC 

Jakość na Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Soli

Barwa

mg/ dm3

brak nieprawidłowych zmian

15

akcepto.

12

Mętność

mgPł/ dm3

1

5

akcepto.

0,5

Odczyn

pH

6,5-9,5

6,5-8,0

6,5-9,5

7,5

Przewodność właściwa

uScm-1

2500

-

2500

669

Zapach

 

akcepto.

akcepto.

akcepto.

akcepto.

Smak

 

akcepto.

akcepto.

akcepto.

akcepto.

Jon amonowy

mgNH4+/ dm3

0,5

1,5

0,5

<0,05

Azotany

mgNO3/ dm3

50

50

50

2,83

Azotyny

mgNO2/ dm3

0,5

3,0

0,5

0,02

Chlor wolny

mg Cl2/ dm3

0,1-0,3

5

-

0

Mangan

mgMn/ dm3

0,05

0,1

0,05

<0,05

Żelazo

mgFe/ dm3

0,2

0,3

0,2

0,07

Siarczany

mgSO4/ dm3

250

250

250

91

Chlorki

mgCl/ dm3

250

250

250

44

Fenole 

-

-

-

-

<0,002

Chrom

mgCr/ dm3

0,05

0,05

0,05

<0,003

Cynk

mgZn/ dm3

-

3-5

-

0,01

Miedź

mgCu/ dm3

2

2

2

0,007

Nikiel

mgNi/ dm3

0,02

0,02

0,02

<0,004

Ołów

mgPb/ dm3

0,05

0,01

0,01

<0,004

Kadm

mgCd/ dm3

0,003

0,003

0,005

<0,0005

Rtęć

mgHg/ dm3

0,001

0,001

0,001

<0,0001

Arsen

mgAs/ dm3

0,01

0,01

0,01

0,0005

Srebro

mgAg/ dm3

-

-

-

<0,001

Wand

mgV/ dm3

-

-

-

<0,005

Zawiesina ogólna

mg/ dm3

-

-

-

2,0

Twardość wody

mgCaCO3/dm3

60-500

<500

-

308

Twardość wody

on (stopnie niemieckie)

3,4-28

<28

-

17

Fluor

mgF/ dm3

1,5

1,5

1,5

0,28

Bor

mgB/ dm3

1,0

0,5

1,0

<0,05

Sód

mgNa/ dm3

200

200

200

17

Glin

mgAl/ dm3

0,2

0,2

0,2

<0,01

Selen

mgSe/ dm3

0,01

0,01

0,01

<0,005

Antymon

mgSb/ dm3

0,005

0,005

0,005

<0,001

Cyjanki

mgCN/ dm3

0,05

0,07

0,04

<0,0015

Bromiany

mgBr/ dm3

0,025

0,025

0,01

<0,005

ChZTCr

mgO/ dm3

-

-

-

3,7

Liczba koloni bakterii w 22oC

szt.

brak nieprawidłowych zmian

-

„brak nienormalnej zmiany”

41

Liczba bakterii grupy coli

szt.

0

-

0

 0

Liczba bakterii grupy coli typu kałowego

szt.

0

0

0

0

Liczna enterokoków kałowych

szt.

0

0

0

0

Chlorofom

mg/dm3

30

200

-

<0,04

Bromodicholometan

mg/dm3

15

60

-

<0,004

∑ WWA

mg/dm3

0,1

-

0,1

<0,04

∑ THM

mg/dm3

150

-

-

<10

∑ pestycydów

mg/dm3

0,5

-

0,5

<0,0003

∑ trichloroetenu i tetrachloroetenu

mg/dm3

10

70

10

<0,6

Benzen

mg/dm3

1,0

10,0

1,0

<0,5

1,2-dichloroetan

mg/dm3

3

30

3

<0,0009

Tryt

Bq/L

100

-

100

<1

Całkowita dopuszczalna dawka promieniowania

mSv/rok

0,1

-

0,1

<0,03

Magnez

mgMg/dm3

50

-

50

10,8

Biuletyn Infromacji Publicznej (BIP)
Facebook
NEWSLETTER
zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.