• PLATFORMAE-USŁUG I GIS
 • INFORMACJE DLAKLIENTA
 • WODA
 • ŚCIEKI
 • PRZETARGI

Spółka

09 Kwiecień 2020    

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli działa na podstawie:

 • Uchwały Nr XXIII / 174 /2004 Rady Miejskiej w Nowej Soli
  z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie przekształcenia Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Soli w jednoosobową spółkę gminy
 • Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych;
 • Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków;
 • Umowy Spółki z 04 sierpnia 2004 r., (ostatnia aktualizacja marzec 2017 r.).

KRS

Spółka posiada osobowość prawną i postanowieniem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze
z dnia 01.09.2004 r. sygnatura akt ZG.VIII NS – REJ.KRS/10621/4/668 Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000216265.

 

Siedziba Spółki 

Siedziba Spółki znajduje się w mieście Nowa Sól przy ul. Konstruktorów nr 2.

 

Jednostki organizacyjne Spółki zlokalizowane poza siedzibą główną

 

 • Stacja Uzdatniania Wody Nr 1 – ul. Wojska Polskiego w Nowej Soli,
 • Centralna Oczyszczalnia Ścieków – ul. Polna w Nowej Soli,
 • Centralna Przepompownia Ścieków – ul. Ceglana w Nowej Soli

Władze Spółki

Organami Spółki są:

 • Zgromadzenie Wspólników,
 • Rada Nadzorcza,
 • Zarząd Spółki.

Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki. Wspólnikami Spółki są: Gmina Nowa Sól-Miasto, Gmina Nowa Sól i Gmina Otyń.

 

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza jest organem nadzoru i kontroli Spółki.

 • Przewodniczący Rady Nadzorczej - Gabriela Krzyżańska;
 • Członek Rady Nadzorczej - Danuta Paruszewska;
 • Członek Rady Nadzorczej – Iwona Sondej-Barriga

Zarząd Spółki

 • Prezes Zarządu - Agata Świderska-Ostapiak
Biuletyn Infromacji Publicznej (BIP)
Facebook
NEWSLETTER
zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.