• PLATFORMAE-USŁUG I GIS
 • INFORMACJE DLAKLIENTA
 • WODA
 • ŚCIEKI
 • PRZETARGI

UMOWA NA DOSTAWĘ WODY/ODPROWADZANIEŚCIEKÓW

21 Kwiecień 2020    

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie zawartej pisemnej umowy między MZGK Sp. z o.o. w Nowej Soli a Odbiorcą usług. Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki.


W przypadku osób fizycznych:

należy wypełnić Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (kliknij aby pobrać druk) oraz dostarczyć:

 • tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny/wypis z księgi wieczystej/postanowienie sądowe) - kopia/oryginał do wglądu,
 • pełnomocnictwo notarialne współwłaścicieli (w przypadku, gdy jest więcej niż jeden właściciel a umowę w ich imieniu załatwia pełnomocnik) - kopia/oryginał do wglądu,
 • aktualny dokument tożsamości - do wglądu,
 • w przypadku nie uregulowanych spraw spadkowych (po zmarłym) do czasu ustalenia spadkobiercy, należy dodatkowo przedstawić akt zgonu dotychczasowego właściciela nieruchomości - kopia/oryginał do wglądu.

W przypadku osób prawnych - podmiotów gospodarczych:


należy wypełnić Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (kliknij aby pobrać druk)  oraz dostarczyć:

 • akt własności lub umowa kupna-sprzedaży lub umowa najmu - kopia/oryginał do wglądu,
 • odpis z KRS  lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej - wpis do CEIDG - kopia/oryginał do wglądu,
 • decyzja o nadaniu numeru NIP - kopia,
 • decyzja o nadaniu numeru REGON  - kopia.

Po przedstawieniu powyższych dokumentów, przygotowana zostanie odpowiednia umowa dla właściciela nieruchomości, która zostanie podpisana na miejscu lub w przypadku osób prawnych na odległość.

W przypadku zmiany, poprzedni właściciel nieruchomości na podstawie odczytu podanego we wniosku o rozwiązanie umowy (druk wniosku o rozwiązanie Umowy - pobierz) otrzyma fakturę końcową (rozliczeniową).

 

Wniosek o zawarcie Umowy można również złożyć korzystając z usługi e-umowa dostępnej na naszej Platformie Usług Elektronicznych.

Aby złożyć wniosek:

 
 Biuletyn Infromacji Publicznej (BIP)
Facebook
NEWSLETTER
zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.