• PLATFORMAE-USŁUG I GIS
 • INFORMACJE DLAKLIENTA
 • WODA
 • ŚCIEKI
 • PRZETARGI

Umowy

22 Wrzesień 2014    

Zawarcie umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków

 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie zawartej pisemnej umowy między MZGK Sp. z o.o. , a Odbiorcą usług.

Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki.

W przypadku osób fizycznych:

 • tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny/wypis z księgi wieczystej/postanowienie sądowe) - kopia/oryginał do wglądu,
 • pełnomocnictwo notarialne współwłaścicieli (w przypadku, gdy jest więcej niż jeden właściciel, a umowę w ich imieniu załatwia pełnomocnik) - kopia/oryginał do wglądu,
 • aktualny dokument tożsamości - do wglądu,
 • w przypadku nie uregulowanych spraw spadkowych (po zmarłym) do czasu ustalenia spadkobiercy, należy dodatkowo przedstawić akt zgonu dotychczasowego właściciela nieruchomości - kopia/oryginał do wglądu.

W przypadku osób prawnych - podmiotów gospodarczych:

 • akt własności lub umowa kupna-sprzedaży lub umowa najmu- kopia/oryginał do wglądu,
 • odpis z KRS  lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej - wpis do CEIDG - kopia/oryginał do wglądu,
 • decyzja o nadaniu numeru NIP - kopia
 • decyzja o nadaniu numeru REGON  - kopia.

Po przedstawieniu powyższych dokumentów, przygotowana zostanie odpowiednia umowa dla właściciela nieruchomości, która zostanie podpisana na miejscu lub w przypadku osób prawnych na odległosć.

W przypadku zmiany, poprzedni właściciel nieruchomości na podstawie odczytu podanego we wniosku o wypowiedzeniu umowy /druk wypowiedzenia umowy można pobrać ze strony internetowej/ otrzyma fakturę końcową (rozliczeniową).

 

WZORY UMÓW:

WZORY OWU:

 

 ARCHIWALNE WZORY DOKUMENTÓW:
 • WZÓR UMOWY OBOWIĄZUJĄCEJ OD 10.11.2017 R  kliknij aby pobrać druk

 • WZÓR UMOWY OBOWIĄZUJĄCEJ OD 01.01.2015 R.  kliknij aby pobrać druk 

Biuletyn Infromacji Publicznej (BIP)
Facebook
NEWSLETTER
zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.